01 -Cateheza, formarea ucenicului lui Isus Cristos! - pe scurt

Cateheza nr.01 

Varianta scurtă

Catehismul Bisericii Catolice - Prolog 1-10
Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!”. - Mat 28,19-20

Ni s-a dat să trăim bucuria credinței într-o lume dificilă, care nu il cunoaște pe Dumnezeu, care zace in intunericul nesiguranței și provizoriului, strivită sub dictatura relativismului dominant. Chemati sa sa fim lumină, noi, crestinii, trebuie să fim formați pentru a ne mentine luciditatea si coerenta in credinta primită de la Apostoli si pentru a putea mărturisi absolutul lui Dumnezeu într-o civilizație materialistă, care îl neagă. Studierea atentă a Catehismului Bisericii Catolice este prima cale pe care o oferă Biserica în aceste timpuri de criză adâncă și de har îmbelșugat totodată, pentru ca orice credincios și orice comunitate eclezială să poată beneficia de o temeinică pregătire, necesară pentru a fi capabili a ne îndeplini în mod eficient, misiunea primită de la Învățătorul nostru: Mergeți și, faceţi ucenici din toate neamurile .

Adevărata viaţă a omului, viața veșnică, constă în a-l cunoaște și a-l iubi pe Dumnezeu, care se apropie de om, îl cheamă, îl ajută să-l caute, să îl cunoască şi să-l iubească din toate puterile. Prin Fiul Său întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire, Domnul nostru Isus Cristos, îi cheamă în unitatea familiei sale, Biserica Catolică pe toţi oamenii, pe care păcatul i-a risipit.

Cateheza este transmiterea Veștii celei Bune a lui Isus Cristos în vremurile noastre, pe înţelesul omului contemporan. Bazată pe mandatul dat de Isus Cristos Apostolilor lui, Mergeți și faceți ucenici din toate popoarele şi învăţaţi-i să ţină toate cate v-am poruncit, cateheza reprezintă ansamblul eforturilor întreprinse de Biserică pentru a face ucenici, pentru a-i ajuta pe oameni să creadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, ca prin credinţă să aibă viaţă în numele lui, efortul de a-i educa şi a-i instrui în această viaţă şi a construi astfel Trupul lui Cristos. Cateheza este transmiterea învățăturii de credință în totalitatea ei în mod organic şi sistematic, cu scopul de a-i introduce pe credincioși în deplinătatea vieţii creştine.

Cateheza este în mod esențial, o punere în comuniune cu Cristos-Maestrul, singurul Învățător al ucenicilor! Scopul definitiv al catehezei este de a pune pe cineva nu numai în contact, ci în comuniune, în intimitate, cu Isus Cristos, centrul catehezei, „calea, adevărul și viața. Prin cateheză se transmite „învățătura lui Isus Cristos, adevărul pe care îl comunică el sau, mai exact, adevărul care este El.

Cateheza este necesară pentru maturizarea și întărirea credinței primită la convertirea inițială. Adevărurile care sunt aprofundate în cateheză sunt aceleași care au atins inima omului când le-a ascultat pentru prima dată. O Cateheză doctrinară completă după convertire este indispensabilă trăirii autentic creștine.  

Obiectivul fundamental al catehezei este formarea de ucenici deplin pregătiți pentru continuarea lucrării lui Cristos în istorie, formarea completă a lui Cristos în noi. Creșterea și formarea lui Cristos în viețile noastre pretinde o adâncire a înțelegerii lui Cristos. Cateheza sistematică a Bisericii, prin prezentarea organică, cu autoritate și definitorie a Credinței creștine ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie pentru aceasta.

Cateheza sistematică ne oferă ocazia unei formări doctrinare integrată în viața Bisericii. Cine a aderat la Isus Cristos și se străduiește să consolideze această credință prin cateheză trebuie să o trăiască în comuniune cu cei care au făcut același drum. Comunitatea eclezială, la toate nivelurile are o dublă responsabilitate: (1) de a avea grijă de formarea membrilor ei; (2) dar și de a-i primi într-un ambient în care vor putea trăi pe deplin ceea ce au învățat de la Cristos.

Toţi creştinii sunt chemaţi să transmită din generaţie în generaţie comoară învățăturii lui Cristos, fidei depositum, primită de la apostoli. Cei care, cu ajutorul lui Dumnezeu, au primit chemarea lui Cristos şi au răspuns în mod liber la ea au fost la rândul lor împinşi de iubirea lui Cristos să ducă pretutindeni în lume Vestea cea Bună. Prin cateheză Biserica vrea să îi pregătească pe ucenici să răspundă tuturor celor care întreabă despre motivele acestei speranțe a lor. Ne pregătește să vorbim în Numele lui Isus Cristos și a Bisericii Sale.

Maria este pentru noi „un catehism viu”, „mamă și model al cateheților” și al catehumenilor, modelul tuturor ucenicilor Fiului Ei.