De Doctrina Christiana: Indexul Cursului

DE DOCTRINA CHRISTIANA

COMENTARIUL CATEHISMULUI BISERICII CATOLICEMergeți și învățați toate neamurile,
învățându-le să păzească toate câte vi le-am poruncit
(Mat 28,19-20)


I. CATEHEZELE 

INTRODUCERE
1. Cateheza - formarea ucenicului lui Isus Cristos pentru a putea crește până la vârsta maturității credinței și pentru a putea da mărturie despre speranța sa. (Catehismul Bisericii Catolice [CBC] - Prolog, paragrafele nr.1-10)
2. Scopul Catehismului Bisericii Catolice, prezentarea sistematică a credința Bisericii Catolice în totalitatea sa (CBC 11 )
3. Structura Catehismului și cele patru dimensiuni ale vieții creștine (mărturisirea de credință, sacramentele, viața de credință și rugăciunea) - (CBC 13-17)
4. Noi, oamenii moderni si Catehismul. Adaptarea catehezei într-un ambient invadat de secularism și re-adaptarea mentalității creștinilor lumești la viziunea biblică asupra lumii - (CBC 12, 18-24)

Sinteza introducerii
FUNDAȚIA PRIMULUI PILON

O privire de ansamblu a argumentelor care formează baza Crezului:
5. Ce inseamna a crede? Fundamentele credintei crestine (sinteza secțiunii CBC 26-184, fundamentul mărturisirii de credință,  sub formă de întrebări și răspunsuri)
(1) OMUL ÎN CĂUTAREA LUI DUMNEZEU
6. Năzuința spre Dumnezeu. Ce căutăm în viață? De ce există în om dorinţa de Dumnezeu? (CBC 27-29)
6.2 În căutarea lui Dumnezeu. Cum să-l căutăm pe Dumnezeu în așa fel încât să-l găsim. Cerințele căutării: a-L căuta din toată inima, cu curăție, în interiorul nostru (CBC 30)
7. Posibilitatea demonstrării existenței lui Dumnezeu. Rolul dovezilor raționale ale existenței lui Dumnezeu în condiția actuală a neamului omenesc. Se poate demonstra existența lui Dumnezeu? (CBC 31-38)
8. Demonstrarea existenței lui Dumnezeu prin argumentele rațiunii umane. Cele 5 căi ale Sf.Toma de Aquino.
9. Alte argumente complementare ale existenței lui Dumnezeu
10. Învățătura Bisericii despre cunoașterea lui Dumnezeu
11. Ateismul. Cauzele sale și respingerea lui
12. Cum să vorbim despre Dumnezeu

(2) DUMNEZEU ÎN CĂUTAREA OMULUI
13. Revelația lui Dumnezeu
14. Etapele Revelației
...

II. PE SCURT

1. Cateheza, formarea ucenicului - pe scurt
2. Scopul Catehismului - pe scurt
3. Structura Catehismului - pe scurt
4. Noi și catehismul
5. Fundamentele credinței - pe scurt
6. Căutarea lui Dumnezeu - pe scurt


III. LECTURI SPIRITUALE SUPLIMENTARE
Pr. Valentin Danciu