02. Scopul Catehismului - pe scurt

SCOPUL CATEHISMULUI
Catehismul Bisericii Catolice - Prolog, 11Acest catehism are drept scop să prezinte o expunere organică şi sintetică a conţinutului esenţial şi fundamental al învăţăturii catolice, privind atât credinţa cât şi morala, în lumina Conciliului Vatican II şi a ansamblului Tradiţiei Bisericii. Izvoarele lui principale sunt Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi, liturgia şi Magisteriul Bisericii. E destinat să slujească "drept punct de referinţă pentru catehismele sau compendiile care sunt compuse în diferitele ţări". (CBC 11)

Scopul Catehismului Bisericii Catolice este să prezinte o expunere pedagogică și organică a conţinutului esenţial şi fundamental al învăţăturii catolice în vederea aprofundării cunoaşterii credinţei; catehismul oferă o expunere sistematică și coerentă a doctrinei.

Să prezinte în mod sintetic ansamblul complet al învățăturii (credință și morală), insistând asupra esențialului și a unității armonioase dintre misterele credinței.

Dorind să contribuie la lucrarea de reînnoire a întregii vieți bisericești, Catehismul expune învățătura de credință privind-o în lumina Conciliului Vatican II și a ansamblului Tradiției Bisericii .

Credința este întodeauna aceeași. De aceea Catehismul ținând seama de explicitările doctrinei, pe care Spiritul Sfânt le-a sugerat Bisericii în decursul timpurilor, întorcându-se la sursele revelației, prezintă în mod fidel şi organic învăţătura Sfintei Scripturi, a Tradiţiei vii în Biserică şi a Magisteriului autentic, precum şi moştenirea spirituală a Părinţilor, a sfinţilor şi sfintelor Bisericii.

Întru cât credința este în același timp și sursa unei lumini mereu noi, Catehismul contribuie la aşezarea în lumina credinţei a situaţiilor noi şi a problemelor care nu existau în trecut. Catehismul este punctul de referință cel mai sigur pentru formarea convingerilor noastre creștine, lumina care ne eliberează de opiniile mereu schimbătoare ale modelor omenești și care ne conduce pe calea cea sigură ce duce la Cer. 

Dumnezeu fiind etern, adevărul pe care-l vorbește nu este legat de un timp anume, ci vorbește tuturor timpurilor. Adunând laolaltă pentru noi într-un singur volum toate sursele esențiale care poartă revelația lui Dumnezeu de dincolo de timp, Catehismul ne învață adevărurile venite până la noi din veșnicie, transmise de Dumnezeu în istorie prin Cuvântul său în Biserică. Conectându-ne la râul de lumină format din experiențele întregului Popor al lui Dumnezeu, Catehismul ne ridică deasupra limitărilor inerente fiecărei epoci și ne eliberează de sub robia conformării cu mentalitățile contradictorii ale lumii acesteia.

Menirea Catehismului este să fie un text de referință autorizat, complet, sigur și autentic pentru credincioșii care doresc să învețe și să aprofundeze întrega credință, și pentru oricine voiește să știe ce învață Biserica Catolică. 


Varianta pe larg a Catehezei 02 poate fi consultată aici.