Structura Catehismului - pe scurt

STRUCTURA CATEHISMULUI - pe scurt
Catehismul Bisericii Catolice - Prolog, 13-17CBC 13. Planul acestui Catehism se inspiră din marea tradiţie a catehismelor, care articulează credinţa în jurul a patru "stâlpi": mărturisirea de credinţă baptismală (Simbolul), sacramentele credinţei, viaţa de credinţă (Poruncile), rugăciunea credinciosului (Tatăl nostru).
Structura Catehismului nu este una aleatorie, ci este în ea înseși un mesaj. Catehismul se împarte în patru părţi, corespunzând legilor fundamentale ale vieţii în Cristos. Întreaga structură a doctrinei Bisericii se sprijină pe patru piloni: Crezul Apostolic, Sacramentele, Cele 10 Porunci și Rugăciunea Domnească. Aceste patru dimensiuni ale credinței Creștine de astăzi sunt aceleași patru care au fost prezente întodeauna în viața Bisericii. Ei erau stăruitori în (1)învăţătura apostolilor şi în (2) comuniunea [fraternă], la (3)frângerea pâinii şi la (4) rugăciune. (Fapte 2,42).

Fiecare dintre cele patru părți ale Catehismului are două secțiuni. Prima secțiune ne oferă Fundamentul pe care stă ferm ca pe o stâncă Pilonul părții respective (prezentat la randul lui, în secțiunea a II-a) .

Partea întâi: Mărturisirea de credinţă. Fundament: Revelaţia, prin care Dumnezeu se adresează şi se dăruieşte omului, şi credinţa, prin care omul îi răspunde lui Dumnezeu. Pilon: Simbolul Credinței.

Partea a doua: Sacramentele credinţei. Fundament: Celebrarea misterului pascal în cultul liturgic al bisericii. Pilon: Cele 7 Sacramente.

Partea a treia: Viaţa de credinţă. Fundament: acțiunea umană dreaptă și liberă cu ajutorul legii și a harului. Pilon: Decalogul.

Partea a patra: Rugăciunea în viaţa de credinţă. Fundament: sensul şi importanţa rugăciunii în viaţa credincioşilor. Pilon: Tatăl nostru.

Toate cele patru părți trebuie ascultate în totalitatea lor, ca să se poată percepe întregul adevăr al credinței. Orice ucenic al lui Cristos are dreptul să primească „cuvântul credinței” nemutilat, nefalsificat, nediminuat, ci complet și integral, în toată rigoarea și în toată vigoarea lui.

Cele patru părţi ale Catehismului sunt legate una de alta, prezentând unul și același mister creştin. Gloria, strălucirea fiecărui aspect al credinței este legată de relația lui cu întreaga simfonie a adevărului revelat.

Trei lucruri se cer pentru a fi un adevărat creștin: să vrei, să ști și să poți. Creștinul trebuie mai întâi să vrea din toată voința și inima lui să-l slujească pe Dumnezeu și să-i păzească poruncile. În al doilea rând trebuie să știe care sunt aceste porunci și care sunt lucrurile în care trebuie să placă și să slujească Domnului. Și în al treilea rând, trebuie să poată: prea puțin i-ar fi de folos voința și știința, dacă îi lipsește putința.

Acestor trei părți le corespunde doctrina creștină cu cele patru părți ale ei. Căci, prin articolele de credință ea ne înclină inimile cu multă putere spre a voii să-l iubim pe Domnul și să i ne supunem. Prin doctrina poruncilor ne învață izvoarele a toată virtutea și dreptatea și ne prezintă ceea ce trebuie să facem pentru a place Domnului și a-i merita prietenia. Iar prin doctrina despre rugăciune și sacramente ne arată cum noi - oameni lipsiți de putere spirituală, slabi, trupești și înclinați spre rău - putem să dobândim puterea de a ține legea lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea are menirea de a cere sprijinul harului în vederea împlinirii legii, iar sacramentele au puterea de a-l da. Puterea de împlini voia lui Dumnezeu se dobândește prin harul pe care ni-l dau sacramentele prin rugăciune.