Îndemn și rugăciune către cei plini de zel pentru credința lui Isus Cristos (Sf. Alfons M. de Liguori)

Îndemn către cei plini de zel pentru credința lui Isus Cristos

Atanasie al Alexandriei- Apărătorul Credinței

Sf. Alfons Maria de Liguori
Adevăruri de Credință, Napoli, 1767

Oh credincioși, voi cei care-l iubiți pe Isus Cristos, priviți persecuția pe care o suferă Biserica de la atât de mulți necredincioși care, nemulțumindu-se cu faptul de a se pierde singuri, caută prin scrieri și prin discursuri să-i pervertească și pe alții, ca să-i aibă de tovarăși în pierzarea lor; și de aceea se ostenesc să răspândească pretutindeni, până-n Italia noastră, cărțile lor ciumate, care odată citite de sărmanii tineri fie din curiozitatea de a auzi lucruri noi, fie din dorința de a avea o mai mare libertate în revolta lor se îmbuibă de veninul din ele și astfel, se lasă apoi duși fără reținere în tot felul de vicii. Ah, voi care ardeți de zel pentru binele credinței, adunați-vă toate puterile, predicând, avertizând, instruind și strigând, cu scopul de a extirpa această mare ciumă din lume. Poate o să-mi spuneți că pentru aceasta nu sunt suficiente puterile omenești. Aveți dreptate, așa este: aici este nevoie de intervenția brațului divin. Dar pentru asta o să stăm oare pasivi, rezumându-ne la a observa și a deplânge pagubele atât de deplorabile aduse Bisericii, fără a face nimic? Dacă nu suntem noi capabili să remediem situația, prea bine ne poate face astfel Dumnezeu, care este atotputernic. Dar Dumnezeu vrea să fie rugat. El a promis că-l va asculta pe cel ce îl roagă. Iată așadar ceea ce putem și trebuie să facem: la predici, la avertismente, la cateheze și la strigăte să adăugăm rugăciunile către Dumnezeu, implorându-l neîncetat, și cumva deranjându-l cu lacrimile noastre, pentru ca El în mila Sa, să pună capăt masacrului sufletelor, care pe aceste căi în timpurile prezente îl face iadul. Să-l rugăm, așadar și să-i spunem împreună cu David:

Rugăciune pentru binele Sfintei Biserici

Deus virtutum, ostende faciem tuam, et salvi erimus: Dumnezeul puterilor, întoarce fața Ta binevoitoare spre noi și salvează-ne. Vineam de Aegypto transtulisti, reiecisti gentes, et plantasti eam: Tu ai alungat idolatria din lume, și ți-ai plantat via Sfintei Tale Biserici. Plantasti radices eius, et implevit terram: și ai implantat rădăcinile ei atât de bine încât vredința învățată de Biserică a fost o vreme îmbrățișată în toate părțile lumii, astfel încât să se vadă bine cum este adorată crucea lui Isus Cristos și să fie învederată această prezicere, că sfânta Ta credință urma să umple întregul pământ. Dar apoi exterminavit eam aper de sylva, et singularis ferus depastus est eam: erezia, fiara feroce ieșită din pădurea infernului, a devastat-o; și crescând exterminarea în secolele următoare, iată că în prezent, cu excepția câtorva regate din Europa, în toate celelalte nu se poate spune că domnește credința, ci domnește fie necredința fie erezia. Și ceea ce acum este și mai rău, și motiv pentru care plânge și mai cu amar Biserica, este să vadă cum, chiar și în acele regate în care credința rămăsese neatinsă, se vede persecutată de necredincioși. Deus virtutum, convertere, respice de coelo, et vide, et visita vineam istam: Oh, te rugăm, întoarce-Te, și privește din cer cât de devastată este via Ta! Vide, et visita vineam istam, et perfice eam, quam plantavit dextera tua: Privește-o, viziteaz-o și repar-i Tu pagubele pe care i le-au făcut și încă i mai fac dușmanii ei, cei care disprețuiesc și i-au în derâdere totul, Biserica Ta, Scripturile Tale, poruncile Tale, maximele Tale și pe scurt, adevărurile Tale. Amintește-ți că a fost plantată de mâinile Tale. Et super filium hominis, quem confirmasti tibi. Amintește-ți, veșnice Părinte, că Fiul Tău Preaiubit pentru a Te asculta, și pentru a forma această vie după voia Ta, s-a făcut fiu al omului și a plantat-o cu sudoarea și cu ostenelile întregii Sale vieți. Pentru iubirea lui Isus, Fiul Tău, te rugăm să ne auzi, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare; utque inimicos sanctae ecclesiae humiliare digneris, te rogamus, audi nos.
Și Tu, Cuvântule Întrupat, Mântuitorul lumii, care ai câștigat cu moartea Ta mântuirea sufletelor, cum îi poți vedea pe acești oameni atât de lipsiți de recunoștință, încât nu doar refuză să Ți se supună și să te iubească, ci ajung chiar să nege moartea și Patimile pe care le-ai suferit pentru ei? Tu întotdeauna te preocupi de binele lor; și ei zic că nu Te gândești la ei nici măcar o clipă! Tu i-ai creat nemuritori ca să ajungă veșnic fericiți; iar ei fac tot ce le stă în putință ca să se convingă că sunt muritori, ca să poată trăi în vicii fără nici o piedică, făcându-se astfel veșnic nefericiți! Oh, pentru meritele vieții și morții Tale tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti, vino în ajutorul slujitorilor Tăi și nu permite ca impietatea dușmanilor Tăi să triumfe spre pierzarea unui număr atât de mare de suflete pe care le-ai răscumpărat cu Sângle Tău: Dominare in medio inimicorum tuorum.

Către Tine ne îndreptăm, o Regină a Cerului, Marie, care fiind creatura cea mai iubită de Dumnezeu, ești cea care îi iubește cel mai mult Biserica. Oh, angajează-te Tu să o scapi de pagubele acestea, din starea la care vezi că a fost redusă acum, fiind combătută chiar de fiii ei. Rugăciunile Tale, pentru că sunt rugăciuni de mamă, obțin ceea ce cer de la Dumnezeul care Te iubește atât de mult. Roagă-Te așadar, roagă-Te pentru Biserica Fiului Tău, dobândește lumină mulțimii de necredincioși care o persecută, și obține tărie credincioșilor ca să nu fie copleșiți de insinuările lor, și astfel să rămână pierduți în ruina lor.